Haraldsted

Langebjergvej 18 i Haraldsted sendt på tvangsauktion

En pant- og udlægshaver, repræsenteret ved advokat Karsten  Gudman Høyer, København har begæret ejendommen Langebjergvej 18, Haraldsted, 4100 Ringsted, på tvangsauktion.

Ejendommen, der er opført i 1917 og ombygget i 1993, er beliggende i landlige omgivelser og i landzone, nord fra Ringsted ved Haraldsted. Huset er opført med ydervægge der er pudset/malet, og taget er belagt med bølgeeternitplader. Ejendommen er overvejende forsynet med termovinduer.

Ejendommen er generelt i almindelig pæn vedligeholdt stand såvel inde som ude, henset til ejendommens alder. Udenomsarealerne er udlagt som parkeringsarealer, køreareal og gårdsplads med perlesten og så er der en stenbelagt terrasse samt have.

Til ejendommen hører endvidere et udhus på 16 kvm.

Ejendomsværdien er pr. 01.10.2015 kr. 1.900.000 , heraf grundværdi kr. 342.400. Tvangsauktionen finder sted den 9. maj 2017 ved Retten i Roskilde. Salgsopstilling kan ses på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Kommentarer