Ringsted by

En lærer er tilskadekommen efter en ulykke på Byskovskolen afd. Asgård

En lærer kom alvorligt til skade efter et ventilationsanlæg tirsdag ved frokosttid faldt ned i et klasselokale på Byskovskolen afd. Asgård. To elever kom mindre til skade. Ringsted Kommune og relevante myndigheder undersøger ulykken nærmere. 

Et ventilationsanlæg faldt ned fra loftet i et klasselokale på Byskovskolen afd. Asgård tirsdag omkring frokost. En lærer kom alvorligt til skade og to elever kom mindre til skade. De pårørende til læreren er underrettet.

Elever og forældre på skolen har fået information om hændelsen, der skete i et af ni nyrenoverede klasselokaler.

Direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune, Gitte Løvgren, siger:

Byskovskolen gennemgår i disse uger en større renovering, og de ni klasselokaler har været frigivet til undervisningsbrug. Efter hændelsen er alle lokaler med de nye ventilationsanlæg afspærret, mens Ringsted Kommune og de relevante myndigheder undersøger hændelsen nærmere. De lokaler bliver ikke taget i brug, før Ringsted Kommune har fuldstændig sikkerhed for, at de er klar til brug, siger Gitte Løvgren.

Politiet blev efter hændelsen tilkaldt til stedet og har frigivet området igen. Arbejdstilsynet er også blevet orienteret.

Ringsted Kommunes fagfolk arbejder i øjeblikket på stedet og skal i den kommende tid undersøge de nærmere omstændigheder omkring hændelsen. Lærere og elever på skolen vil få den hjælp og støtte, de har brug for. Der er blandt andet tilbudt psykologhjælp til børn og lærere, der har været berørt af episoden.

Byskovskolens elever skal møde normalt i skole onsdag morgen, men skal altså ikke være i et af de ni klasselokaler med den type ventilationsanlæg.

Kommentarer