Ringsted by

Debat: Trygheden skrider for danske lønmodtagere

Faglærte og ufaglærte lønmodtagere i 3F Midt & Østsjælland løber relativt ofte ind i kortere eller længerevarende ledighedsperioder, hvor de i stedet for lønindkomst skal leve af dagpenge. Det er samtidig disse grupper der har de korteste opsigelsesvarsler og kun i få tilfælde får økonomiske kompensation ved afskedigelser. Derfor er det utroligt vigtigt for mine medlemmer, for eksempel murere og anlægsgartnere, at dagpengene er så tilpas høje, at de ikke får alvorlige, privatøkonomiske problemer, hvis de uden skyld løber ind i ledighed et par dage, en uge eller i en kort periode.

 

Skrevet af Jonas Burmeister, Formand for 3F Midt & Østsjælland

 

I dag udgør værdien af dagpengene maksimalt 18.866 kroner om måneden. Det er bestemt ikke meget, hvis man som lønmodtager er vant til at få 25.000 eller 30.000 kroner om måneden.

 

Desværre sker der yderligere forringelser af dagpengene de kommende år, hvis vores politikere ikke vågner op. Værdien af dagpengene kommer nemlig ikke til at stige lige så meget som lønningerne. Dermed bliver det endnu sværere for mine medlemmer at få økonomien til at hænge sammen, hvis de skulle blive ramt af ledighed i en periode.

 

Det er ganske enkelt ikke rimeligt – og det er heller ikke særlig fornuftigt!

 

Det er for det første hamrende urimeligt, at de lønmodtagere, der har den største risiko for ufrivillig ledighed – bl.a. mine medlemmer – skal straffes økonomisk i vores dagpengesystem, som de selv er med til at finansiere. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

 

Det er for det andet tude-dumt at forringe dagpengene så meget, at vores højt besungne flexicurity-model begynder at vakle.

 

For 25 år siden dækkede dagpengene mere end 60 procent af en almindelig LO-arbejders løn. I dag dækker dagpengene kun godt 53 procent af lønnen – og om få år er vi nede på 50 procent. Lønmodtagernes sikkerhed i flexicurity-modellen er ved at forsvinde, fordi man ikke kan leve af dagpengene. Og så er vi på vej til at lægge den danske arbejdsmarkedsmodel i graven, hvilket alle, inklusive arbejdsgiverne, vil begræde.

 

Politikerne må sige stop. Både den nuværende og de kommende års regeringer må og skal vende udviklingen i dagpengenes værdi, hvis vi skal bibeholde et fleksibelt og godt arbejdsmarked i Danmark.

 

Dagpengenes forringelse skaber ikke større beskæftigelse og lavere ledighed i Danmark. Forringelsen skaber utryghed, og det skal vi som et anstændigt samfund kæmpe imod med næb og klør.

Kommentarer