Havbyrd

Brandundersøgelse på Tolstrupvej

Mandag kl. 18.50 var der pludselig opstået ildebrand i et skur, som var overtændt ved politiets ankomst.

I forbindelse med slukningsarbejdet blev skuret nedbrudt med hjælp fra en rendegraver, så det kunne brænde uden at forrette anden væsentlig skade. Årsagen til branden kendes ikke, hvorfor politiet nu skal undersøge brandstedet nærmere. Ingen kom til skade ved brandens opståen.

Læs flere alarm 112 nyheder her.

Kommentarer