Ringsted by

88 mio. kroner til grøn teknologi

Der er fokus på bæredygtighed og grøn omstilling i 43 projekter, som får støtte fra regeringen.

Genbrug af plastaffald, renere drikkevand og miljøvenlig træpleje er temaet i nogle af de grønne projekter, som regeringen støtter i år med penge fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Der er uddelt cirka 88 mio. kroner fordelt på 43 projekter. Projekterne dækker bredt inden for vand, klimatilpasning, luft, kemi, affald og bæredygtigt byggeri.

– Danmark er kendt for innovative løsninger inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Det er godt at se, at iværksætterlysten er stor på området. Samtidig er der fortsat mange store perspektiver, der kan realiseres inden for udviklingen af miljøteknologiske løsninger, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Bestyrelsen for MUDP modtog i alt 84 ansøgninger, og omkring halvdelen af ansøgningerne blev imødekommet. Cirka halvdelen af de uddelte midler blev givet til små- eller mellemstore virksomheder.

– Igen i år har vi fået rigtig mange gode ansøgninger, og jeg er overbevist om, at der er mange store potentialer i de projekter, vi har valgt at støtte, siger formand for MUDP’s bestyrelse, Malou Aamund.

Halvdelen af ansøgningerne er inden for cirkulær økonomi og affald. Her vil et af projekterne udvikle en såkaldt plasmareaktor, der kan tilbageføre affaldsplast til råmaterialer, så plastaffaldet i højere grad end i dag kan genanvendes og bruges i nye plast-produkter.

Sensorer skal sikre rent drikkevand
Insatech fra Præstø har sammen med Aquasense i Vejle fået tilskud til at udviklet sensorer, der kan overvåge om drikkevandet er forurenet, inden det sendes ud til forbrugerne. Målet med det nye projekt er, at sensorerne løbende kan analysere vandet i realtid. Det kan give vandselskaberne bedre redskaber til at sikre en ren og sikker drikkevandsforsyning.

Flere filterprojekter sikrer renere luft
Der er også fundet penge til et projekt fra Umicore Denmark. Projektet skal udvikle en teknik, hvor NOx rensning efter dieselmotorer kommer hurtigere i gang, end tilfældet er i dag. En stor del af udledningen af NOx stammer nemlig fra opstarten, hvor motoren er kold.

Ingen malerhjerne, når havemøblerne får en omgang
Virksomheden WOCA Denmark har fået penge til at udvikle en miljøvenlig træbeskyttelse, som skal sikre overfladebehandling af træmøbler uden, at man skal bruge tid på at mellemslibe.

90 mio. kroner i 2019
I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2019 blev der afsat penge til MUDP i 2019. I 2019 vil der være 90 mio. kroner til uddeling, hvoraf en stor del kommer fra den såkaldte forskningsreserve.

Fakta om MUDP:

– Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

– Siden 2015 har MUDP haft en selvstændig bestyrelse. Indsatsen har primært fokus på fremme af miljøteknologi inden for områder som vand og klimatilpasning, affald og ressourceeffektivitet, luft og støj, kemikalier, forurenende virksomheder samt bæredygtigt byggeri.

– Fra 2007 til 2018 har MUDP støttet 531 miljøteknologiprojekter.

– Det samlede beløb, som MUDP i denne periode støttet virksomhedernes teknologiudvikling med 767 millioner kroner.

– For hver krone, MUDP gav i tilskud i 2018, investerer virksomhederne i gennemsnit selv godt 1,5 kr..

Kommentarer